Delicake

ความอร่อยที่เลือกได้ บรรจุใส่กล่องหรูสีเงิน เบเกอรี่ชิ้นใหญ่ ใช้ได้ทุกงาน ทุกกิจกรรม

Snack Box ชุดอิ่มสุดคุ้ม ราคา 35 บาท

Snack Box ชุดอิ่มสุดคุ้ม ราคา 35 บาท

  • Classic Bakery 1 ชิ้น
  • น้ำผลไม้ แบบกล่องอย่างดี (Tipco, Chabaa, Unif) หรือน้ำเปล่าขวด
  • ช้อน, กระดาษเช็ดปาก และหลอดภายในกล่อง
Snack Box ชุดอิ่มประหยัด ราคา 50 บาท

Snack Box ชุดอิ่มประหยัด ราคา 50 บาท

  • Classic Bakery 2 ชิ้น
  • น้ำผลไม้ แบบกล่องอย่างดี (Tipco, Chabaa, Unif) หรือน้ำเปล่าขวด
  • ช้อน, กระดาษเช็ดปาก และหลอดภายในกล่อง

หมายเหตุ: เบเกอรี่ คาว + เบเกอรี่คาว เพิ่ม 5 บาท

Snack Box ชุดอิ่ม Premium ราคา 65 บาท

Snack Box ชุดอิ่ม Premium ราคา 65 บาท

  • Premium Bakery 1 ชิ้น
  • Classic Bakery 1 ชิ้น
  • น้ำผลไม้ แบบกล่องอย่างดี (Tipco, Chabaa, Unif) หรือน้ำเปล่าขวด
  • ช้อน, กระดาษเช็ดปาก และหลอดภายในกล่อง

—————————-

Delicake ส่งต่อความอร่อย ในทุกช่วงเวลาสำคัญ

อบ สด ใหม่ มากกว่า 150 เมนู
สะดวก ส่งไว สั่งได้ 24 ชม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 082 783 3457, 061 404 3457
Line : @delicake