ท่าบริหารสำหรับคนทำงานออฟิศเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ท่าออกกำลังกายที่โต๊ะทำงาน สำหรับคนทำงานออฟฟิศ ป้องกันออฟฟิศซินโดรม


Cr. terrabkk.com

มาใช้เวลาว่างระหว่างการทำงานให้เป็นประโยชน์ด้วยท่าบริหารสำหรับคนทำงานออฟิศเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรม (office syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำงานในออฟฟิศ เนื่องจากลักษณะงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนอาจส่งผลให้เกิดโรคและอาการผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบการย่อยอาหารและการดูดซึม ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบฮอร์โมน นัยน์ตาและการมองเห็น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัดจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่

ขยับร่างกาย สำหรับคนทำงานออฟฟิศ พิชิตความปวดเมื่อย ป้องกันออฟฟิศซินโดรม


Cr. : Youtube @Reed Tradex

Cr. โรงพยาบาลบำรุงราชฎร์

Posted in บทความ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *